Kotihoidon palvelut

Kotipalvelu

Palvelut tuotetaan asiakkaan ja/tai hänen omaisen kanssa laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti ja
asiakaslähtöisesti kuntouttava työote huomioiden.

Kotipalvelun tavoitteena on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen mahdollisimman pitkään turvallisesti.
Kotipalvelun peruskäyntien sisältöön kuuluu ravitsemuksesta, hygieniasta ja turvallisesta lääkehoidosta huolehtiminen sekä erilaiset seurannat ja haavanhoidot. Hoivaroi tarjoaa kotihoidon palveluita maanantaista sunnuntaihin 7-21.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoitaja on kotihoidossa hoitotyön asiantuntija, joka yhdessä kotipalvelun kanssa vastaa asiakkaan kokonaishoidosta. Kotisairaanhoitajan kotikäyntien sisältö on yleensä lääkärin määräämien verikokeiden ottoa, INR-arvon mittausta, verensokerin, verenpaineen, pulssin, painon ja voinnin seurantaa, haavanhoitoa ja injektioiden pistämistä.
Kotisairaanhoitaja on aina tarvittaessa yhteydessä lääkäriin.
Hoivaroi tarjoaa kotisairaanhoidon palveluita maanantaista perjantaihin 8-16.

Omaishoitajan tuuraus, saattoapu ja henkilökohtainen avustaminen

Hoivaroi tarjoaa myös omaishoitajan tuurausapua ja lisäksi voimme toimia saattajina esimerkiksi lääkärikäynneillä tai asioinneilla.

 

 

Palveluseteli

Lue lisää Rovaniemen sivuilta >